top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTEERDER

www.fietsvakanties-in-frankrijk.be (hierna “deze website”) maakt deel uit van Top-vakantiehuizen.be (hierna “TV”), geregistreerd in Eerste Aardstraat 4, 8531 Bavikhove, België.

Registratienummer van het bedrijf: BE 0819.675.635


Door de website te bezoeken of u in te schrijven als adverteerder verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Wij adviseren u om deze Algemene Voorwaarden goed te lezen.

1. COPYRIGHT

De adverteerder garandeert dat hij het copyright bezit van het foto- en tekstmateriaal dat hij aan “TV” levert (het materiaal) of dat hij toestemming heeft gekregen van de eigenaar van het copyright om “TV” het materiaal te laten gebruiken. De adverteerder verleent “TV” een permanente vergunning om het materiaal te gebruiken voor handelsdoeleinden, zonder royalty’s te moeten betalen. De adverteerder moet “TV” onmiddellijk schadeloos stellen voor al de onkosten, elk verlies of elke aansprakelijkheid (met inbegrip van de onkosten voor wettelijke vertegenwoordiging) ten nadele van “TV” als gevolg van inbreuk op het copyright op het gebruik van het materiaal. De adverteerder weet dat het foto- of tekstmateriaal van gelijk welk onderdeel van “deze website” niet gereproduceerd mag worden zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.

2. ONTWERP EN LAY-OUT

 “TV” behoudt zich het recht voor het uiteindelijke ontwerp te bepalen van de advertenties op “deze website”, de teksten te bewerken en lay-outs of foto’s aan te passen. “TV” behoudt zich eveneens het recht voor tekst gegevens in de online adverteerder database aan te passen en te bewerken.

3. AANSPRAKELIJKHEID

In het geval dat een adverteerder het slachtoffer is van fraude, is “TV” niet aansprakelijk. “TV” garandeert niet dat “deze website” ononderbroken en foutloos zal werken. “TV” is niet aansprakelijk tegenover de adverteerder voor enige frauduleuze, directe of indirecte schade, met inbegrip van winst verlies, met welke oorzaak dan ook, op basis van gelijk welke aansprakelijkheid theorie en met inbegrip van maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid.

4. BEËINDIGING VAN EEN ADVERTENTIE

Als “TV” klachten krijgt van gebruikers over bepaalde advertenties die een verkeerde voorstelling geven van een eigendom of zijn omgeving, behouden wij ons het recht voor deze advertenties te verwijderen zonder enige verwittiging of terugbetaling. Als een adverteerder probeert ongepast materiaal in de database in te voeren of het online systeem herhaaldelijk misbruikt, behoudt “TV” zich het recht voor elke verdere advertentie te weigeren, zonder aansprakelijk te zijn voor mogelijke onkosten. Adverteerders kunnen hun advertentie van “deze website” laten verwijderen voor het einde van hun abonnement, mits een formele aanvraag per e-mail. Er kunnen helaas geen terugbetalingen gedaan worden.

5. CONTACT

Om een hoog serviceniveau te verzekeren, worden al de adverteerders van “deze website” verzocht beschikbaar te zijn om aanvragen te beantwoorden via telefoon of e-mail. In het geval dat adverteerders langer dan een week niet beschikbaar zijn, vragen we hen een bericht achter te laten op hun antwoordapparaat of een automatisch afwezigheidsbericht in te stellen in hun e-mailaccount. Indien geen van deze opties mogelijk zijn, vragen we de adverteerders ons te contacteren zodat we hun advertentie tijdelijk kunnen schorsen. We behouden ons het recht voor advertenties te schorsen van eigenaars die langer dan een week niet beschikbaar zijn. We zullen hen dan per telefoon en e-mail verzoeken de reactivering aan te vragen wanneer ze terug beschikbaar zijn.

6. BETALINGSBELEID

De betaling moet gebeuren binnen de 14 dagen dat er een nieuwe eigendom wordt geregistreerd op “deze website”. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Ondernemers in de EU buiten België die onderworpen zijn aan de BTW worden vrijgesteld van BTW in België (art. 21 §3 7°).

7. OPZEGGING

Een abonnement (jaarabonnement) wordt stilzwijgend verlengd. Als u uw abonnement wilt opzeggen moet u dit doen voordat het jaar voorbij is, dus voordat u een nieuwe factuur heeft ontvangen.

8. TERUGBETALING BELEID

"TV” levert een advertentie service en geen fysiek product. We bieden geen terugbetaling of vergoeding voor advertenties die al dan niet vervallen zijn.

9. WIJZIGINGEN IN PRIJZEN EN VOORWAARDEN

“TV” behoudt zich het recht voor prijzen en voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen in prijzen zullen onmiddellijk van toepassing zijn voor nieuwe adverteerders en bij de eerstvolgende vernieuwing voor bestaande klanten.

10. EIGENDOMSAKTE OF MANDAAT

De adverteerder verklaart te beschikken over een eigendomsakte of mandaat van elke advertentie.

11. TELEFONISCH CONTACT MET ADVERTEERDER OF HELPCENTER OP DEZE WEBSITE.

“TV” is niet verantwoordelijk voor eventuele extra telefonische kosten die u maakt naar een adverteerder of helpdesknummer op "deze website". Deze kosten zijn afhankelijk van uw eigen netwerk provider.

12. PRIVACY - AVG: ALGEMENE VERORDENING BETREFFENDE DE GEGEVENSBESCHERMING: GDPR-WETGEVING VANAF 25 MEI 2018 VAN KRACHT:

De gegevens die u als adverteerder plaatst op "deze website", worden door “TV” nooit doorgegeven aan derden zoals marketing bedrijven of dergelijke. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel om uw account te beheren en de opdrachten uit te voeren en te leveren die u aan ons hebt toevertrouwd.

13. RECENSIES

Als een adverteerder probeert ongepaste recensies in te voeren of het gebruik misbruikt, behoudt “TV” zich het recht om de recensies te verwijderen, zonder aansprakelijk te zijn voor mogelijke onkosten.

 

14. LINKS NAAR ANDERS WEBSITES

 

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die mogelijk eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. Hierover heeft "TV" geen controle. "TV" is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door "TV"  ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en "TV".

bottom of page